Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company

Barna til Gerhardsen

Fortellinger om Fellesskap 

(for English scroll down)


Nye datoer: 

12. april 2016 kl. 13 - Bøler Seniorsenter (Utmarkveien 2, 0689 Oslo, telefon: 22 26 26 43)
27. april 2016 kl. 12 - St. Hanshaugen Eldresenter (Lovisenberggata 4E, 0456 Oslo, telefon: 22 38 70 60)
8. mai 2016 kl. 12.30  - Haugerud Seniorsenter (Hagapynten 38, 0673 Oslo, telefon: 22 32 04 20)
25. mai 2016 kl. 18 - Ensjøtunet bo- og aktivitetshus (Malerhaugveien 10b, 0661 Oslo, telefon: 22 57 66 30)
7. juni 2016 kl. 18 - Skovheim Allsenter (Ekebergveien 208, 1162 Oslo, telefon: 22 29 21 75)


Billetter: Gratis. Kontakt spillested direkte for reservasjon.


Prosjektet er støttet av: Den Kulturelle Spaserstokken (Oslo Kommune), Stiftelsen Fritt Ord, Stiftelsen Scheibler, Bergesenstiftelsen, og LOs Kulturutvalg.


Det er 70 år siden Einar Gerhardsen kom til makta for første gang, og det skal feires! Ellen, Kjella, Kari og Magne utgjør seniorsenterets festkomité, og med respekt, ærbødighet, røde roser, kaffe og godt humør tar de fatt på oppgaven med å lage fest for Gerhardsen. De har til og med fått en vaskeekte politiker til å komme og holde festtalen, og en trekkspiller skal komme og underholde. Men når trekkspilleren ikke dukker opp likevel, fordi det viser seg at kommunen har kuttet kulturposten til de eldre i budsjettet, oppstår det bekymring og fortvilelse... Helt til arven etter Gerhardsen, som man et øyeblikk hadde glemt, innhenter dem... Man får stå for underholdninga sjæl! Er det noen som kan noe, eller? Hvor har det blitt av samholdet og solidariteten?, spør man seg på seniorsenteret. Nøysomheten? Dugnadsånden? Arbeidsomhet og felleskap? Er det sånn at Oslo og Norge anno 2015 kan ha nytte av å se tilbake på Oslo og Norge anno 1950, og de verdiene vi bygget samfunnet vårt på den gangen? 


I Barna til Gerhardsen møter vi en godt voksen gjeng. De som husker Gerhardsen-epoken... Kuppern og Hjallis; skøyteløp på Bislett; lagoppstillingen til Skeid; sommerferier i kolonihagen på Bjølsen, parkfester i Torshovparken; Juster og Rose; dans på Soria Moria, vannklosett-revolusjonen; borettslagenes uendelig mange og mystiske regler... og Elvis.


Dette er en forestilling med usentimental mimring og undrende samtidsrefleksjon, fra en generasjon som besitter en helt essensiell, men likevel overraskende undervurdert ressurs: livserfaring! Gjengen på seniorsenteret byr på kaffe, med mye attåt, i en nær, ekte, musikalsk, humoristisk og varm teaterforestilling, uten øvre eller nedre aldersgrense...


Etter suksessen på Sagene og Torshov Seniorsenter i oktober 2015, har Barna til Gerhardsen mottatt støtte fra Den Kulturelle Spaserstokken til å spille 5 nye forestillinger på diverse seniorsentre i Oslo våren 2016.      Celebre publikummere: Truls, Rune og Mina Gerhardsen                                                                                           Forfatter og skuespillere

English

It is 70 years since Einar Gerhardsen got into power for the first time, and this has to be celebrated! Ellen, Kjella, Kari and Magne constitute the party committee, and with respect, reverence, red roses, coffee and smiles they embark on the task of organising a party for Gerhardsen. They have even got a genuine politician to come and deliver the main speech, and an accordion player is coming to entertain. But when the accordion player doesn't show up after all, because it turns out that the council has cut the bit about culture for the elderly in the budget, worry and despair occur... Until the legacy of Gerhardsen, which for a moment had been forgotten, catches up with them... One needs to bring the entertainment oneself! Does anyone know anything? 

What happened to community and solidarity?, they ask themselves at the senior centre.  Austerity? Volunteerism? Industriousness? Working together and helping each other out? Could it perhaps be useful for Oslo and Norway in 2015 to take a look back at Oslo and Norway in 1950, and those values we built our society on back then? 

In "The Children of Gerhardsen" we meet a fairly grown up group of people. Those who remember the Gerhardsen-time... Einar Gerhardsen was the Norwegian prime minister three times after the war, in the period between 1945 - 1965. A fundamental time in Norwegian history in terms of the development of our modern society, to such an extent that Einar Gerhardsen is called "the father of the nation". "The Children of Gerhardsen" tells the story of growing up in post-war Oslo and Norway, versus today. 

This is a performance with unsentimental reminiscing and bemused contemporary reflection, from a generation who possesses an essential, yet surprisingly underestimated resource: life experience! The Children of Gerhardsen is based on stories from this generation, and then they are also (naturally) the ones who are performing... Our guys at the senior centre offer coffee and "avec", in an intimate, real, musical, humourous and warm piece of theatre, without any upper or lower age limit...